Cát hạt vàng được xay từ sỏi đã qua sàng rửa, cát đều đẹp mịn.