Dùng để san lấp mặt bằng móng hay nền nhà, sân vườn.

135,000