Là loại cát chuyên dùng cho đổ mái nhà cực tốt ko có tạp chất.

250,000 

Cát xây dựng hay còn gọi là cát xây tô loại cát được dùng cho vữa xây trát, đây là phần da thịt của các công trình vì vậy có thể nói cát xây tô có vai trò quan trọng đối với xây dựng, đặc biệt là các công trình xây dựng nhà cửa.