Đá hộc loại đá dùng để xây móc rất chắc chắn.

185,000