Đá mi bụi là các mạt đá có kích cỡ nhỏ hơn 5mm. Trong quá trình chế biến các loại đá 1×1 và đá 1×2, trải qua quá trình sàng tách cho ra sản phẩm cuối cùng với cái tên đá mi bụi. Ngoài ra bạn cũng có thể gọi với cái tên khác là bột đá hay đá 0x5.

Trong công tác xây dựng vật liệu bao giờ cũng đóng vai  trò chủ yếu. Đá mi bụi được biết đến là sản  phẩm  được ứng dụng rộng rãi trong ngành xây dựng.

210,000