-8%
  • Model : 33HEGR
  • Bề mặt:  Mờ
  • Kích thước:  33×33 cm
  • Loại gạch : gạch bông Heritage
  • Độ khác biệt màu: V4
  • Công năng : Gạch lát sàn ,ốp tường
  • Loại gạch : Gạch A1
18,000  16,500