+ Màng sơn bóng mờ
+ Thân thiện với môi trường
+ Độ phủ thực tế khoảng 4-5 m2 / 1 lít/ 2 lớp

2,300,000