-10%
  • Nhà ở
  • Công trình công cộng, nhà văn hóa
  • Trường học
  • Hội trường, nhà hát
  • Resort, khu nghỉ dưỡng
  • Văn phòng làm việc
  • Bệnh viện
  • Công trình thương mại…
360,000  324,000